Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Sep 6, 2023

Kan kommuner spare både penger og klimagassutslipp på at vaktmestrene deler på løvblåsere, snøfresere og annet teknisk utstyr?

Det skal Oslo kommune finne ut av. Denne høsten starter de et pilotprosjekt med rundt 20 skoler. De skal teste hva slags utstyr som kan og bør deles, og hva slags logistikk som trengs for at vaktmestrene skal få gjort jobben minst like bra som i dag.

Det kommer til å kreve at vaktmestrene jobber litt annerledes. Når hver skole ikke skal ha alt utstyr i eget hus, så må de planlegge ukene og året på en annen måte. Rutiner og systemer må sikre at utstyret kommer fram til skolen i tide og klart til bruk.

I denne episoden får du høre hva kommunen har gjort så langt. De har blant annet samarbeidet tett med vaktmestertjenesten fra første dag, og de har invitere unge gründere til konkurranse om å levere en app og en logistikkløsning. På sikt ser prosjektlederne for seg at konseptet kan tas i bruk utenfor skolesektoren og omfatte mange av kommunens andre arbeidsområder.

Utover høsten skal de teste konseptet i praksis og høste erfaringer, før prosjektet skaleres opp. Men allerede nå har kommunen interessante tanker og planer som vi tenker er verdt å dele i denne episoden. Prosjektet fikk Klimasats-støtte og var med i DFØs StartOff-ordning i 2022.

I episoden snakker vi med Jimmy Lundell, driftsleder Brynseng skole, Guro Herje Haga, prosjektleder forvaltning, drift og vedlikehold og Tom-Aril Skabelund-Johansen, fagkoordinator for Osloskolens vaktmestertjeneste, på Brynseng skole i Oslo.

Dette hører du om i denne episoden:

Klimasats-prosjekt Deleløsning for maskiner og utstyr

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2022/delelosning-for-maskiner-og-utstyr/

Vinner av StartOff-konkurransen "Deling av kommunalt utstyr"

 https://anskaffelser.no/nyhetsarkiv/vinner-av-startoff-konkurransen-deling-av-kommunalt-utstyr

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no