Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Sep 29, 2023

Føles det noen ganger litt tungt å jobbe med klimautfordringene? Bli med til psykologen for noen råd om motivasjon til arbeidshverdagen.

Denne episoden er for deg som jobber hver dag med å bidra til å løse klimautfordringene, og noen ganger synes det kan være litt vel vanskelig å få de resultatene du ønsker.

Klimautfordringen er stor. Kanskje den største utfordringen verden står overfor, vil flere si. Og da kan det bidraget som hver enkelt av oss kan gi, føles litt lite. Dessuten er det slettes ikke alle som ønsker engasjementet og innsatsen din hjertelig velkommen.

Hva kan vi da gjøre for å finne motivasjon de dagene du kanskje vurderer å finne deg en helt annen jobb? Og hva kan du gjøre for å motivere andre rundt deg? Vi inviterte psykolog Ole Jacob Madsen til å hjelpe oss med noen svar på dette. Ole Jacob Madsen er professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere titalls vitenskapelige artikler i norske og internasjonale tidsskrifter og flere bøker, inkludert "Generasjon prestasjon" (2018).

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no