Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Jan 22, 2020

Hva kan små og mellomstore norske kommuner lære av klimaarbeidet i Oslo? Vi har spurt Heidi Sørensen, direktør i klimaetaten i Oslo kommune.

Oslo kommune har snart 700 000 innbyggere innenfor bygrensa. I kommunen jobber det over 50 000 personer – 37 av dem i klimaetaten.

Til sammenligning har halvparten av kommunene i Norge mindre enn 5000 innbyggere. Er det da noe poeng å følge i Oslos fotspor i arbeidet med å kutte utslipp av klimagasser?

I denne episoden snakker vi med direktøren i klimaetaten om hvordan de har organisert klimaarbeidet, hvordan utslippskutt er en integrert del av budsjettprosessen og hvilke tiltak de gjennomfører. Hun mener bestemt at også små kommuner kan gjøre mye av det Oslo gjør – i mindre skala, tilpasset lokale forutsetninger og kanskje i samarbeid med nabokommuner.

Oslo kommune har som mål å bli verdens første utslippsfrie hovedstad innen år 2030, og direktøren i klimaetaten sier hun tror at dette er mulig. Hun peker på god ledelse som den viktigste forutsetningen, sammen med vilje i organisasjonen til å utforske ukjent terreng.

Les mer:

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.