Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Dec 16, 2020

Trondheims første fossilfrie anleggsplass var fornyelsen av det historiske Torvet. Og snart går kommunen i gang med en helt utslippsfri anleggsplass.

Mange får seg en overraskelse når de hører hvor mye bygge- og anleggsplasser bidrar til lokale utslipp av klimagasser. I Trondheim står gravemaskiner, dumpere og andre maskiner som går på avgiftsfri diesel for rundt 20 prosent av CO2-utslippene i kommunen. Det henger dårlig sammen med kommunens klimamål, som er å kutte utslippene med 80 prosent innen 2030.

I denne episoden møter du Hanna Granerud Øverås. Hun er anskaffelsesrådgiver i Trondheim kommune, og er sentral i kommunens arbeid med å gjøre anleggsplasser mer klimavennlige.

I 2017 fikk kommunen Klimasats-støtte til å starte planleggingen av byens første fossilfrie byggeplass på Torvet, byens viktigste møteplass med en historie som strekker seg over 300 år bakover i tid. Hanna Granerud Øverås forteller historien om hvorfor kommunen gikk for en fossilfri løsning, basert på null bruk av fossilt drivstoff, og hvordan innkjøpsrådgiverne har en helt avgjørende rolle i dette arbeid.

Trondheim kommune har allerede bestemt seg for at deres anleggsplasser heretter skal være fossilfrie. Men kommunen har enda høyere klimaambisjoner. Nå er de i ferd med å planlegge byens første helt utslippsfrie byggeplass, på Marinen, et friområde ved Nidelva og Nidarosdomen. I episoden får du høre hvilke erfaringer kommunen har gjort seg så langt, og nyttige tips og råd til kommuner som vurderer å gjøre det samme.

I denne episoden hører du blant annet om:

Ren bygging av nye Torvet (Trondheim kommune) https://trondheim2030.no/2019/08/30/ren-bygging-av-nye-torvet/

Fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser (Anskaffelser.no) https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/utslippsfrie-bygg-og-anleggsplasser

Miljødirektoratets veileder for klimavennlige bygge- og anleggsplasser https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energitiltak/bygg-og-anlegg/utslippsfrie-byggeplasser/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no