Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Nov 7, 2023

Hva mener vår nye klima- og miljøminister om kommunenes rolle i arbeidet med klimatilpasning og utslippskutt?

Denne høsten fikk Norge en ny statsråd for klima- og miljøsaker. Vi har møtt Andreas Bjelland Eriksen for å høre hva han og regjeringen tenker om kommunenes roller og ansvar i klimaarbeidet framover. Vi har blant annet spurt ham om:

  • Hva har han med seg av kunnskap, erfaringer og engasjement som vil være nyttig i jobben som klima- og miljøminister?
  • Er det mulig å nå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030 uten nye virkemidler for kommunesektoren?
  • Hva slags virkemidler er aktuelle for å få kommunene til å bidra i større grad til utslippsreduksjoner?
  • Hvordan påvirker klimaendringene norske kommuner og lokalsamfunn?
  • Hvordan bør kommunene forholde seg til klimaendringene i samfunns- og arealplanleggingen?
  • Hva vil regjeringen gjøre for å møte utfordringene og hjelpe kommunene i tilpasningsarbeidet?
  • Hva er regjeringens planer for å styrke kommunesektorens kompetanse og kapasitet i klimaarbeidet?

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no