Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Feb 3, 2020

I Østfold har kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen forpliktet seg til klimasamarbeid. Ressursene spleiser de på.

Klima Østfold heter samarbeidet, som startet i 2012. Siden da har regionen blitt et arnested for klimatiltak, som kommuner over hele landet kan hente erfaring og inspirasjon fra.

Formålet med Klima Østfold er å styrke hver enkelt kommunes mulighet til å nå egne klimamål. Den viktigste ressursen er prosjektkoordinatoren, som er ansatt på heltid for å hjelpe kommunene med det praktiske arbeidet. I tillegg må alle kommunene ha en klimakontakt, som er navet for klimaarbeidet i hver enkelt kommune.

Siden 2012 har Klima Østfold initiert og bidratt til en lang rekke prosjekter i regionen. De har støttet kommunene i arbeidet med å oppdatere klimaplaner, og hjulpet noen med å lage klimabudsjett. De har fått til utlån av elsykler ved flere biblioteker, kurset bønder i klimasmart landbruk, sørget for en felles innkjøpsavtale for nær 400 ladestolper og bidratt til uttesting og innkjøp av elbiler – for å nevne noe.

I denne episoden møter vi prosjektkoordinator Guro Nereng. Hun forteller om hvordan samarbeidet er organisert, de viktigste prosjektene de har gjennomført og hvilke erfaringer de har gjort seg etter åtte år med forpliktende klimasamarbeid.

Mer om Klima Østfold:

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.