Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Sep 23, 2019

Ved bredden av Mjøsa ligger ligger Hamar, Innlandets største by med mer enn 30 000 innbyggere i kommunen, kjent for stupetårn, Skibladner, Vikingskipet og Norsk Tipping. I det siste har kommunen også gjort seg bemerket for arbeidet med å kutte utslipp av klimagasser.

Kommunen har nå 80 elbiler og elvarebiler i drift, som tilsvarer halvparten kommunens biler. Målet er 100 prosent elektrifisert bilpark innen 2021. Men det viktigste er å sette klimaarbeidet i system, sier ordfører Einar Busterud.

– Alle kommuner har jo et budsjett. Vi har også et budsjett for klimagassutslipp. I motsetning til andre budsjetter, så er det et mål at dette skal gå i minus. Tallene skal være så små som mulig, sier ordføreren.

Selv har han blitt en ivrig vintersyklist, og han forsøker å være et godt eksempel i klimaarbeidet både som ordfører og privat. Men han innrømmer at det ikke alltid er like lett – som da han bestemte seg for bare å spise lokalprodusert mat. Hør hvordan en pølsekiosk på Skibladner-brygga reddet prosjektet.

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no 

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp og veiledning basert på Klimasats-prosjekter

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har Miljødirektoratet laget veiledninger, eksempler og annet materiell som kan hjelpe kommunene planlegge og gjennomføre klimatiltak.