Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Nov 9, 2022

På sykehjem og institusjoner i Aurskog-Høland kommune gikk 22 tonn spiselig mat rett i avfallet, hvert år. Det skal kommunen ha slutt på.

Matsvinn er mat som kunne blitt spist. Det er altså ikke det samme som matavfall, som er deler av matvarene som ikke kan spises.

I 2021 fikk Aurskog-Høland kommune Klimasats-støtte for å kartlegge matsvinnet på sykehjem og andre institusjoner i helsesektoren. Kommunen har ett sentralkjøkken og små kjøkken på hver institusjon som klargjør og serverer maten. Målet var å redusere matsvinnet i sykehjemstjenesten med 25 prosent i prosjektperioden på noen få måneder. De klarte å kutte med 27 prosent – rundt 6 tonn mat – og innen 2030 skal de ha nådd 50 prosent mindre matsvinn.

Kommunens ernæringsfysiolog, Thea Amalie Bergvatn, har vært prosjektleder.

− Dette er jo ikke bare klimaarbeid, det er viktig for å gi de eldre en god alderdom. Når vi får mer mat ut til sykehjemmene som pasientene liker og koser seg med, så spiser de bedre, får mer matglede, og vi får mindre matsvinn. Da blir dette vinn-vinn, eller matvinn, som vi sier, sier Thea Amalie Bergvatn.

Kommunen har lagt mye vekt på at prosjektet ikke skulle forbli et prosjekt, men sikre at arbeidet blir systematisert og videreført i vanlig drift. En viktig ting har vært å sette lederne for de involverte enhetene i førersete for prosjektet.

− Enhetsleder for sykehjemstjenesten har vært prosjekteier, og alle virksomhetslederne ved de ulike institusjonene har vært styringsgruppe. Det er de som har tatt alle beslutningene, og sammen har vi snakket mye om utfordringer vi har møtt underveis og hvordan vi skal møte dem, også etter at prosjektperioden er over. Prosjektet har egentlig bare vært et tiltak for å komme i gang, sier Thea Amalie Bergvatn.

Dette hører du om i denne episoden

Systemendring for matvinn i Aurskog-Høland kommune https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2021/systemendring-for-matvinn-i-aurskog-holand-kommune/

Veileder for mat og matsvinn: Tiltak i kommunens egen drift (Miljødirektoratet)

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energitiltak/mat-og-matsvinn/tiltak-i-kommunens-egen-drift/

Veileder for reduksjon av matsvinn i omsorgssektoren (Norsus)

https://norsus.no/publikasjon/veileder-for-reduksjon-av-matsvinn-i-omsorgssektoren/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no