Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Jun 22, 2021

Ålesund vil bli en mer klimavennlig og bærekraftig kommune. Med en digital 3D-kopi av byen, håper de at planleggingen blir mer effektiv.

I 2020 ble kommunene Sandøy, Haram, Ørskog, Skodje og Ålesund slått sammen til nye Ålesund kommune. Nå jobber de sammen med nabokommunen Sula og Giske for å lage en ny klima-, areal- og transportplan. Regionen er den første i Norge til å gjennomføre en bærekraftsanalyse basert på indikatorer utviklet av FN, og nå vil de ta steget videre med en såkalt "digital tvilling" i samarbeid med forskning og næringsliv.

Dette er en digital versjon av kommunen, basert på ulike kartlag og store mengder data som presenteres visuelt som et slags dataspill i 3D. Her finnes gater, bygninger, hav og bekker – og alt annet kommunen og forskerne mener bør være med for å skape en nyttig modell som kan brukes til å simulere effekter av ulike valg og endringer.

− Folk får lettere en felles problemforståelse gjennom visuelle bilder enn å måtte lese seg gjennom lange, tunge dokumenter, sier Bente Glomset Vikhagen, assisterende kommunedirektør.

Hun tror at den digitale tvillingen skal gjøre det raskere og mer effektivt å utnytte tilgjengelige data for å se effekten av ulike valg, og mye lettere for saksbehandlere, politikere og innbyggere å sette seg inn i scenarioene.

Med seg i denne episoden har hun prosjektleder og kommunens egen "framtidsnavigatør", Anne-Lise Sagen Major, og førsteamanuensis Dina Margrethe Aspen fra NTNU i Ålesund.

Arbeidet er organisert i prosjektet Smartplan, som startet i fjor og avsluttes i 2023 og er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet skal utvikle et datadrevet beslutningsstøtteverktøy for bærekraftig samfunnsutvikling i samskapende planprosesser. I tillegg til kommunen og NTNU, deltar også Høgskulen i Volda, Møre og Romsdal fylkeskommune og Offshore Simulator Centre/Augment City i arbeidet.

Dette hører du om i denne episoden:

SmartPlan – prosjektets nettside: https://www.smartplanlegging.com/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no