Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Apr 4, 2022

Finansdirektøren i Trondheim vil at hver eneste kommunale krone skal bidra til en klimavennlig og bærekraftig omstilling.

Da Trondheim kommune skulle ha ny avtale om banktjenester i 2020, ga de bankene beskjed om at de ville legge mer vekt på kvalitet og bærekraft enn på pris.

– Vi la vekt på at banken skulle ha en klar policy på miljø og FNs bærekraftsmål. Vi stilte krav til at bankene ikke bare hadde bærekraftsmål som en slags pynting av sitt "image" men at det var en del av kjernevirksomheten til banken, sier finansdirektør Olaf Løberg.

Klimakrav i anskaffelser

Dette er ett av flere tiltak Trondheim kommune har gjennomført for å bidra til at milliardene som triller inn og ut av kommunens budsjett er med å drive omstillingen mot et klimavennlig og bærekraftig samfunn. Kommunen har jobbet systematisk med å stille klimakrav i ulike anskaffelser de siste årene, som til nye bygg og bygge- og anleggsplasser.

Veileder om grønn, offentlig finans

Nå har kommunen gått sammen med Trøndelag fylkeskommune for å lage en veileder for kommuner om grønn offentlig finans. Formålet er gi kommunene kunnskap som gjør at de kan redusere finansiell klimarisiko, mobilisere det til grønne skiftet og øke grønn konkurransekraft for lokalt næringsliv gjennom finansforvaltningen.

Ifølge finansdirektøren investerer kommunene i Trøndelag og fylkeskommunen årlig for rundt 5,5-6 milliarder kroner. Men veilederen vil være relevant for alle norske kommuner, og alle vil stå fritt til å bruke den så snart den er publisert.

Dette hører du i denne episoden:

Veileder om grønn offentlig finans https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2021/gronn-offentlig-finans/

Trondheim kommune med ny bankavtale https://www.anbud365.no/regelverk/trondheim-med-gronn-hovedbankavtale-kvalitet-og-baerekraft-veide-tyngst/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no