Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Sep 30, 2019

Ekstremvær har allerede fått store konsekvenser for kommunene. Men det er bare én av mange trusler kommunene møter som følge av klimaendringene.

Samtidig som klimaendringene fører til direkte, fysiske skader på veier, hus, kulturminner, avlinger og biologisk mangfold, må samfunnet endre seg for å løse klimaproblemene. Det vil påvirke politikk, økonomi, arbeidsmarkedet, teknologier og forventninger fra innbyggerne. En haug av potensielle farer for kommunene – eller økt klimarisiko, som det heter på fagspråket.

Kan risiko bli muligheter?

Men kan vi snu problemstillingen på hodet? Og snakke om at det å forberede seg godt på klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet kan åpne nye muligheter for kommunene? At en aktiv omstilling kan gi kommunene noen fordeler?

I denne episoden snakker vi med Torunn Brånå i Kommunalbanken om dette. Hun er ansvarlig for såkalte grønne lån, en ordning som gir kommuner rabatt på lån som brukes på utslippskutt og klimatilpasning.

Vil hjelpe kommunene

Kommunalbanken har lånt ut 300 milliarder kroner til norske kommuner. Da blir man opptatt av kundenes ve og vel – og at risikoen som kundene tar skal være så liten som mulig. Torunn Brånå insisterer likevel på at banken ikke er redd for å få tilbake pengene sine. Men banken har tatt mål av seg å være kommunenes gode hjelpere i omstillingsarbeidet.

I denne episoden ber vi Torunn Brånå konkretisere begrepet klimarisiko. Vi tester også et verktøy Kommunalbanken har laget for at du skal kunne sjekke klimarisikoen i din kommune. Og vi snakker om mulighetene som ligger i å forberede seg aktivt på endringene som kommer.

Merk: Nord-Fron kommune frifunnet

I episoden nevnes en rettssak der et forsikringsselskap krevde erstatning fra kommunen for å ha gitt byggetillatelse til et hus som på nytt ble tatt av flom. Etter at episoden ble spilt inn, har høyesterett avvist anken fra forsikringsselskapet, slik at kommunen er frifunnet. Les mer om avgjørelsen her.

Les mer:

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp og veiledning basert på Klimasats-prosjekter

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har Miljødirektoratet laget veiledninger, eksempler og annet materiell som kan hjelpe kommunene planlegge og gjennomføre klimatiltak.