Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Feb 9, 2023

Hvorfor bygges naturen ned i kommunene, og hva slags effekter har det på natur og samfunn? Og hvordan kan arealforvaltningen blir mer bærekraftig?

Forsker Anders Tønnesen ved Cicero senter for klimaforskning har ledet en studie som har sett på arealbruken i fire kommuner med lav befolkningstetthet. Frøya har hatt rask befolkningsvekst og stor byggeaktivitet, i Åfjord etableres en stor park for vindkraft og Sigdal er en stor hyttekommune, mens Flakstad i Lofoten har vedtatt arealnøytralitet.

Forskerne har intervjuet politikere og administrativt ansatte på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og representanter fra næringsliv. Hovedspørsmålet har vært: Hva er de viktigste faktorene som former bærekraftig arealbruk i disse kommunene?

I denne episoden forteller Anders Tønnensen om hvilke svar de har fått. Uten å røpe alt, kan vi si at det å sørge for vekst og god økonomisk utvikling har vært viktig for alle kommunene. I studio har vi også med Astrid Arnslett fra Cicero. Hun jobber med kommunikasjon og har snakket mye med ledere og medarbeidere i mange kommuner de siste årene, og bidrar med refleksjoner og eksempler på hvordan ulike kommuner har jobbet med klima- og arealarbeid i praksis.

En liten presisering: I intervjuet sies det at studien har tatt for seg kommuner i SSBs sentralitetsindeks kategori 4 og 5. Det riktige skal være kategori 5 og 6, det vil si landets mest desentraliserte kommuner.

Dette hører du om i denne episoden:

Hva er forskningssenteret Include? https://www.sum.uio.no/include/

Oppsummering av Include-studien "Bærekraftig arealbruk i kommuner med lav befolkning"  https://www.sum.uio.no/include/publikasjoner-media/resultater-og-anbefalinger/2022/include-resultater-og-anbefalinger-2022-08-barekraftig-arealbruk-i-kommuner-med-lav-befolkning.pdf

Lofoten - De grønne øyene (Klimapodcast 42):  https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimapodcast/klimapodcast-42-vil-bli-verdens-reneste-oyrike/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no