Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Oct 16, 2019

Over 90 kommuner i seks fylker rundt Oslofjorden kan låne utslipps- og fossilfrie bygge- og anleggsmaskiner – helt gratis – mot at de forteller om erfaringene sine. Og lederen av utlånsprosjektet, Gabriel Wergeland Krog i Østfold fylkeskommune, forteller om overveiende entusiastiske tilbakemeldinger fra kommunene.

– Til å begynne med er folk skeptiske, men nysgjerrige. Vi mennesker liker jo å holde på med det vi er vant med. Men resultatet er at flere kommuner kjøper inn tilsvarende utstyr etter at lånetida er over, sier Gabriel Wergeland Krog.

Utlånsprosjektet, som drives av kommunesamarbeidet Klima Østfold, kan tilby elektrisk utstyr som spenner fra løvblåsere til en diger, såkalt 25-tonns gravemaskin. De har også elektriske hjullastere, dumpere, en liten lastebil og gartnerustyr i alle varianter, og en lastebil som går på biogass og kan ta 13 tonn på lasteplanet.

I denne episoden forteller prosjektlederen om hvordan utstyret fungerer og erfaringene fra bruk i kommunene. Prosjektet fikk Klimasats-støtte fra Miljødirektoratet i 2016.

Les mer:

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens nettside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp og veiledning basert på Klimasats-prosjekter

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har Miljødirektoratet laget veiledninger, eksempler og annet materiell som kan hjelpe kommunene planlegge og gjennomføre klimatiltak.