Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

May 25, 2020

Helsingborg kommune tar en klimaavgift på ansattes tjenestereiser med fly og bil. Pengene setter de i et fond for klimatiltak i egen virksomhet.

Avgiften er på 50 prosent av reisens kostnad. Nå er antallet flyreiser for kommunalt ansatte kuttet med en tredjedel. Pengene i fondet brukes til å dekke tjenestereiser på buss og tog, og innkjøp av elsykler. Ordningen kalles "klimatväxling".

Helsingborg er med i Klimatkommunerna, en organisasjon for svenske kommuner og regioner som har høye ambisjoner i klimaarbeidet. I dag samler de 37 kommuner og en region, Skåne. Flere av dem driver med "klimaveksling" som ett av mange klimatiltak.

Nylig lagde Klimatkommunerna en liste med ti klimatips for kommuner. En del av dem er godt kjent for norske kommuner. Noen av dem, som klimaveksling, har vi kanskje ikke snakket så mye om i Norge.

Nysgjerrige som vi er, ringte vi opp Filippa Borgstrøm i Klimatkommunernas sekretariat, for å høre mer om disse rådene og hvordan svenske kommuner jobber med å redusere utslipp av klimagasser. Om vi kan konkludere med at norske eller svenske kommuner er best på klimatiltak etter dette? Neppe. Men at vi har noe å lære av hverandre, er ganske sikkert.

Les mer om Klimatkommunerna:

Klimatkommunernas kunnskapsbank og 10-punktsliste

Klimatiltak som involverer barn og ungdom

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.