Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Dec 16, 2020

Trondheims første fossilfrie anleggsplass var fornyelsen av det historiske Torvet. Og snart går kommunen i gang med en helt utslippsfri anleggsplass.

Mange får seg en overraskelse når de hører hvor mye bygge- og anleggsplasser bidrar til lokale utslipp av klimagasser. I Trondheim står gravemaskiner, dumpere og...


Nov 23, 2020

Styrtregn blir vanligere og kraftigere. Bli med en tur i Oslos gater for å høre hvordan ekstremnedbør kan temmes før det ødelegger hus og veier.

Global oppvarming har mange effekter. En av dem er at styrtregn blir vanligere og kraftigere. Kombinasjonen av styrtregn, ugjennomtrengelige flater som asfalt og betong,...


Nov 10, 2020

Vær og klima er ikke lenger hva det var. Kommuner, næringsliv og innbyggere over hele landet merker det på kroppen. Det blir varmere, våtere, mer ekstremt og mer uforutsigbart. Med konsekvenser for budsjetter, vedlikeholdsrutiner, kompetansebehov, planlegging, mennesker og natur.

Fram til nå har klimapodcasten vår...


Oct 30, 2020

Lokalt folkevalgte og ansatte i kommunene rår over et superverktøy i klimaarbeidet: Plan- og bygningsloven.

Advarsel: Denne episoden inneholder ord som planlegging, rammebetingelser og prosesser. Men er du interessert i bærekraftig og "menneskevennlig" utvikling av lokalmiljøet, kan det hende at innholdet både er...


Oct 12, 2020

Hvordan gjøre økonomien sunnere og grønnere, og hvordan gjøre klimatiltak mer rettferdige? Og hva er kommunenes rolle i dette?

Per Espen Stoknes er forsker og foreleser på Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for bærekraft og energi. Han utdannet seg først som psykolog, for deretter å ta en doktorgrad i...