Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Nov 18, 2019

– For å nå klimamålene må vi ta hele kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet i bruk, sier Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS, kommunesektorens organisasjon.

Fram til i dag har mye av klimaarbeidet i kommunene blitt drevet fram av ildsjeler – enten i administrasjonen eller i politikken, eller av...


Oct 24, 2019

– Klimautfordringene påvirker alle deler av samfunnet. Og kommunene er avgjørende for å håndtere det, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Vi har dårlig tid. Vi skal kutte 45 prosent av klimagassutslippene på 11 år. Nå handler det om gjennomføring, og gjøre det raskt. Vi må bruke hele...


Oct 16, 2019

Over 90 kommuner i seks fylker rundt Oslofjorden kan låne utslipps- og fossilfrie bygge- og anleggsmaskiner – helt gratis – mot at de forteller om erfaringene sine. Og lederen av utlånsprosjektet, Gabriel Wergeland Krog i Østfold fylkeskommune, forteller om overveiende entusiastiske tilbakemeldinger fra...


Oct 10, 2019

Fylkeskommunene er klimaarbeidets Clark Kent. Bak den beskjedne fasaden kan de flekse digre klimamuskler.

Om noen lurer: Clark Kent er Supermann i forkledning, en som forsøker å leve et normalt liv utenfor søkelyset. Fylkeskommunene er også ganske anonyme aktører i hverdagen til folk flest. Men i arbeidet for å...


Sep 30, 2019

Ekstremvær har allerede fått store konsekvenser for kommunene. Men det er bare én av mange trusler kommunene møter som følge av klimaendringene.

Samtidig som klimaendringene fører til direkte, fysiske skader på veier, hus, kulturminner, avlinger og biologisk mangfold, må samfunnet endre seg for å løse...