Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Aug 29, 2022

Skal kommunene lykkes i klimaarbeidet, må de sørge for å få med seg innbyggerne, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Gunn Marit Helgesen er øverste leder for kommunesektorens interesseorganisasjon. Hun sier det er viktig at politikerne i kommuner og fylkeskommuner vedtar klare klimamål.

– Da har den administrative ledelsen plikt til å gjennomføre vedtak. Så må de politiske vedtakene være ambisiøse og ganske tydelige, sånn at det ikke er rom for mange tolkninger og at man ikke kan bortforklare seg med at man hadde andre prioriteringer, sier KS-lederen.

Men hun sier at det også er avgjørende at kommunene klarer å få innbyggerne som medspillere i klimaarbeidet, og peker på vindkraft som et eksempel på at det er lett å skape sterke motkrefter.

– Vi lykkes ikke hvis vi ikke klarer å få med oss innbyggerne på at klimaarbeidet kanskje er litt plagsomt og vondt nå, men helt nødvendig for å sikre samfunnet for våre barn og barnebarn. Jeg tror på den kollektive fornuft, og jeg tror at hvis folk får seg forelagt hvordan det kan bli hvis vi ikke gjør noe, så tror jeg det er mulig å klare dette, sier hun.

Helgesen sier også at kommunene har gode forutsetninger for å være effektive pådrivere i klimaarbeidet.

– Kommunene har masse dedikerte mennesker med kompetanse, og de har et ansvarsområde som er så bredt at de kan se ting i sammenheng. Så det å ha en helhetlig tilnærming, og bruke kompetansen og ressursene man har, i tillegg til å få meg seg innbyggerne på vanskelige valg, det er helt avgjørende for å lykkes.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no