Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Feb 8, 2021

Hva betyr klimaendringene for deg og meg, kommunene og Norge som samfunn og nasjon? Vi spurte en samfunnsengasjert klimaforsker fra Bergen.

Denne podcastserien handler først og fremst om løsningene – om hva kommunene kan gjøre for å håndtere klimautfordringene på best mulig måte. Etter 30 episoder gjør vi et unntak, og stiller spørsmål som: Hvordan påvirker klimaendringene oss i Norge i dag? Bør vi være bekymret for klimaendringene? Og selvfølgelig: Hva betyr klimaendringene for kommunene?

Spørsmålene har vi stilt til Tore Furevik, professor ved Universitet i Bergen og direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning. I mer enn 20 år har han studert globale klimamodeller og data fra satellitter og målinger i havet og atmosfæren. Målet har vært å forstå best mulig hvordan hele klimasystemet fungerer. Alle som har hørt ham tidligere, vet at han også følger veldig godt med på debatten om hvordan klimaendringer og klimapolitikk påvirker samfunnet.

Det er tydelig at professoren mener vi er relativt heldig stilt i Norge, ved at effektene av global oppvarming blir vesentlig mindre her enn i mange andre land og at vi er relativt godt rustet for å tilpasse oss et annerledes klima. Virkningene i Norge er like fullt alvorlige, og vi vil få langt mer alvorlige klimahendelser i årene som kommer enn det vi har opplevd fram til i dag.

Så er det et faktum at utslippene av klimagasser i Norge er bitte små sammenlignet med de globale utslippene. Likevel er det svært viktige grunner til at vi også må kutte våre utslipp, sier Tore Furevik. I episoden hører du hvordan han argumenterer for det, og hvorfor han mener omstillingen fra fossil til fornybar energi vil skyte fart over hele verden.

Dette hører om i denne episoden:

FNs klimapanels sjette hovedrapport – forventes publisert juli/august 2021 https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/

Bjerknessenterets debattserie "På vippen" (se på YouTube) https://www.bjerknes.uib.no/artikler/nyheter/pa-vippen-bjerknessenterets-jubileumsdebattserie

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no