Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Aug 20, 2019

I 2007 satte Arendal kommune seg mål om å redusere utslipp av klimagasser fra egen drift med 90 prosent på 10 år, samt å bli "klimanøytral". Siden da har kommunen jobbet systematisk med klimaledelse og utslippskutt i alle sektorer.

Ett av klimarådgiver Ragnhild Hammers "hemmelige våpen" er miljøledelsegruppa - faste, månedlige møter med kommuneledelsen og representanter fra opposisjonen. Gruppa bidrar til tidlig involvering og politisk forankring.

I episoden blir vi først med Ragnhild Hammer på en vandring i byen for å se på noen av tiltakene de har gjennomført, før vi intervjuer henne på rådhuset om hvordan hun og kommunen har jobbet med klima de siste 10 årene.

Klimarådgiveren forteller også om kommunens nye klimaplan. Den slår fast at klimasatsingen skal brukes til å:

  • fylle Arendal sentrum med liv
  • tiltrekke barnefamilier
  • gjøre hverdagsreisene smidigere
  • komme i fysisk aktivitet
  • tiltrekke spennende bedrifter, og til å få nye spennende bedrifter til å spire
  • promotere jord- og skogbruket 
  • og gjøre Arendal til den kommunen vi drømmer om å bo i.

Les mer:

Finn podcasten på: https://www.miljodirektoratet.no/klimapodcast eller www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp og veiledning basert på Klimasats-prosjekter

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har Miljødirektoratet laget veiledninger, eksempler og annet materiell som kan hjelpe kommunene planlegge og gjennomføre klimatiltak.