Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Jan 11, 2021

I Asker krever både politikere og innbyggere at kommunen prioriterer klimaarbeidet. Den blå kommunen vil lede an i den grønne omstillingen.

Lene Conradi er ordfører og Høyre-politiker i Asker. Bjørn Nordby er en av miljørådgiverne i kommunen. I denne episoden får du høre hvordan de jobber for at klimahensyn skal inn i alle kriker og kroker av kommunens arbeid.

En viktig grunn til at klimaarbeidet har blitt prioritert, er bred støtte blant lokalt folkevalgte.

– Politikerne er selv veldig aktive, på tvers av alle partier. Det er forbausende mye enighet om klimaarbeidet i kommunen. Det er noe av det viktige her, at vi ikke gjør partipolitikk ut av klimaarbeidet, men finner gode løsninger sammen, lytter til hverandre og henter det beste fra hvert av partiene, sier Lene Conradi.

Kommunen har flere ansatte som er ansvarlig for klimaarbeid på ulike områder, og høsten 2020 la de fram sitt første klimabudsjett. Klimabudsjettet er et styringsverktøy med konkrete tiltak, og  omfatter tiltak for hele Asker-samfunnet – både for innbyggere og for kommunens egen drift. Tiltakene er forankret i kommunens virksomheter, som skal følge opp tiltakene systematisk.

Siden 2016, har kommunen fått Klimasats-støtte til 17 prosjekter. Flere av dem er rettet mot å få kommunens innbyggere til å kutte sine klimagassutslipp, som økt sykling, mindre bruk av fossilbiler og ombruk og reparasjon.  

– Det er verken klimamessig, miljømessig eller økonomisk bærekraftig sånn som forbruket vårt utviklet seg over tid. Dette er vårt alles ansvar, og vi som kommune må gå foran. Vi vil være en pådriver for å gjøre det enkelt for innbyggerne våre å være med i denne store dugnaden, sier Lene Conradi.

Dette hører du mer om i episoden:

Ombruk av møbler i kommunens administrasjon https://www.asker.kommune.no/klima-og-miljo/aktuelt-om-klima-og-miljo/ombruksprosjekt-i-asker-kommune/ 

Omattatt – kreativt ombruksverksted https://www.asker.kommune.no/klima-og-miljo/ombruk/omattatt--kreativt-ombruksverksted/

Omattatt på Instragram https://www.instagram.com/omattatt.asker/ 

Asker kommunes klimabudsjett https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/askermagasinet/endelig-klimabudsjett/

Klimavennlig utbygging på Vestre Billingstad https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/stedsutvikling/vestre-billingstad/

Webinar om blant annet Vestre Billingstad-prosjektet https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2019/webinar-om-klimavennlig-areal--og-transportplanlegging/  

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no