Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Feb 11, 2022

Råd fra konsulentselskaper kan ha stor innvirkning på kommunenes klima- og miljøarbeid. Hvordan forvalter konsulentene dette ansvaret?

Kommuner bruker konsulenter og rådgivende ingeniører til å utvikle og styre prosjekter – alt fra å bygge veier og annen infrastruktur til å planlegge utbygging av bolig- og næringsområder. Det arbeidet har stor innvirkning på klimagassutslipp, klimatilpasning, naturverdier, støy, trivsel og framkommelighet – for å nevne noe. Det betyr at konsulentens kunnskap om klima- og miljøvennlige løsninger, har mye å si for hvor bærekraftig et prosjekt blir.

Multiconsult, med rundt 3000 ansatte i Norge og flere andre land, er ett av mange slike selskaper. I likhet med flere av konkurrentene, jobber de for å sette klima- og miljøhensyn høyt på agendaen i møte med kunder fra både offentlig og privat sektor.

Heikki Holmås vil mange kjenne fra politikken, men i 2018 begynte han å jobbe med vindkraft i Multiconsult. I 2021 ble han bærekraftsjef i selskapet. Vi har spurt ham om hvordan selskapet jobber for å påvirke kundenes prosjekter i klima- og miljøvennlig retning, og hvordan de jobber for å gjøre egen virksomhet mest mulig bærekraftig. Hva kan konsulentene hjelpe kommunene med, og har de noen grenser for hva slags prosjekter de involverer seg i?

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no