Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Feb 23, 2021

Hvordan få fart på klimaomstillingen i Nord-Norge, og sørge for at det kommer både innbyggere og næringsliv til gode?

I januar kunne vi lese i avisa Nordlys at kommunene i Nord-Norge, i mindre grad enn kommuner i andre deler av landet, benytter seg av tilskuddsordninger for klimaomstilling. Rapporten som var grunnlag for nyhetssaken, konkluderte med at omstillingstakten i regionen framstår som tregere enn resten av landet.

Hvis det er tilfelle, hva skal da til for å øke takten? Vi har spurt en lofotværing med en svært allsidig bakgrunn. Kriss Rokkan Iversen tok doktorgrad i marin økologi før hun startet og ledet en kunnskapsbedrift i Lofoten i mange år. I 2017 ble hun viserektor på UiT Norges arktiske universitet, før hun et par år senere ble politiker på heltid som nestleder i Miljøpartiet De Grønne og gruppeleder for partiet i fylkestinget i Troms og Finnmark.

− Der det er omstilling, er det også muligheter for å skape nye arbeidsplasser og verdier, sier Kriss Rokkan Iversen i denne episoden.

− Mulighetene i Nord-Norge er uendelige. Jeg mener med hånda på hjertet at det er få regioner i Norge, og kanskje i verden, som har et så godt utgangspunkt for å bruke denne nødvendige omstillingen til å skape nye muligheter, sier Rokkan Iversen. Hun mener samfunnet i Nord-Norge bør være "helt framme i skoen" for å øke egen kunnskap om hvordan klimaendringene vil påvirke regionen, hvordan de kan tilpasse seg endringene som kommer og hvordan næringslivet kan posisjonere i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

I denne episoden hører du blant annet om:

Klimaomstilling- og tilpasningstiltak i offentlig sektor i Nord-Norge. En rapport om arbeidet med omstilling og tilpasning til et endret klima i kommuner og fylkeskommuner i Nord-Norge:

https://www.kbnn.no/artikkel/klimaomstilling-og-tilpasningstiltak-i-offentlig-sektor-i-nord-norge  

Klima- og miljøsatsing ved smelteverket Finnfjord AS:

https://cnytt.no/2020/12/28/bruker-gronn-innovasjon-til-a-holde-seg-i-teten-i-et-presset-marked/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no