Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Jun 11, 2020

Jenny Skagestad jobbet flere år i Oslo kommune med klima og energi, før hun begynte i miljøstiftelsen Zero som rådgiver med ansvar for storbyer og transport.

Zero er kjent for å ha spisskompetanse på den nyeste, grønne teknologien, og vi ville gjerne høre hva slags teknologier de mener kommunene bør utnytte for å kutte utslipp. Jenny Skagestad forteller også om hvordan Zero på ulike måter jobber for å styrke kommunenes klimaarbeid.

I intervjuet forteller hun også om hvordan det lokale klimaarbeidet har utviklet seg de siste ti årene. Det som var nybrottsarbeid i 2010, er nå blitt standardløsninger. Det er en inspirerende historie, som Zero og mange kommuner har bidratt til å realisere.

(Merk: I intervjuet sier Jenny Skagestad at Oslo hadde mål om å bli utslippsfri i 2020, det korrekte målet var oljefri i 2020.)

Les mer:

Zeros sjekklister for klimatiltak og klimaledelse

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.