Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Apr 27, 2020

På Bergens mobilpunkter kan du velge reisemåte på øverste hylle: Bil, sykkel eller kollektivt – alt etter hva som passer deg best, akkurat den dagen.

Hvordan kan vi gjøre hverdagsreisene enklere for oss, og mer klimavennlige? Og kanskje også billigere, både for oss personlig, også for kommunene og staten?

Når alle skal eie sin egen bil, trengs det mye plass. Mye plass på veiene, og mye parkeringsplass. Selv om bilen er elektrisk. Men hvis vi kan dele på bilene, så trenger vi ikke så mye plass. Da kan vi frigjøre plass til syklister og fotgjengere og andre gode formål.

Mobilpunkter

Dette har Bergen kommune jobbet mye med de siste årene. Nå har kommunen seks såkalte mobilpunkter spredd rundt i byen. Dette er steder som ligger nær en holdeplass, hvor folk kan låne en bil eller en sykkel, finne trygg sykkelparkering eller parkere og lade elbil.

I denne episoden har vi snakket med Lars Ove Kvalbein, mobilitetsrådgiver i bymiljøetaten i Bergen. Vi ringte ham opp på hjemmekontoret sitt, under trappa i boligen på Landås litt utenfor Bergen sentrum.

Vi spurte om ham om hvordan mobilpunktene fungere og hvordan folk i Bergen bruker dem. Vi spurte også om han tror deling av biler og sykler kan være effektive tiltak på mindre steder – vanlige norske tettsteder og småbyer.

Kommunen sier selv at en typisk familie kan halvere kostnadene til bilhold gjennom bildeling - og få tilgang til en stor flåte av moderne biler i alle størrelser som dekker de fleste behov.

Les mer: 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.