Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Oct 1, 2020

I Tønsberg blir matavfall og ku- og grisebæsj til drivstoff, supergjødsel og klimavennlige tomater. Bør det bli flere slike anlegg i Norge?

Noen kilometer utenfor Tønsberg ligger Den magiske fabrikken. Det er navnet på produksjonsanlegget til Grenland og Vestfold (Greve) biogass. I tre enorme tanker blandes husdyrbæsj med bananskall og annet matavfall, og i den "magiske" prosessen skapes biogass, biogjødsel og CO2 som brukes til å få fart på tomatproduksjonen i fabrikkens eget drivhus. I drivhuset er det også et kunnskaps- og opplevelsessenter hvor barn og unge får lære om kildesortering, gjenvinning, matproduksjon og fornybar energi.

I denne episoden tar assisterende daglig leder Ivar Sørby og produksjonssjef Mariann Hegg oss med på en omvisning på fabrikken. Vi spør om hva som kommer inn på anlegget, hvordan det behandles, hva som kommer ut og hvordan det brukes. Hva betyr dette for klimaet og lokale gårdbrukere? Er det lønnsomt for kommunene som eier anlegget? Hva er suksessfaktorene? Og er dette er noe å satse på for andre norske kommuner?

Les mer:

Greve biogass http://www.grevebiogass.no/

Den magiske fabrikken https://www.facebook.com/denmagiskefabrikken/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser. https://www.miljodirektoratet.no/klimasats 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/ 

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/klimasatsprosjekter/ 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no