Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Apr 20, 2021

Mer styrtregn, ras og flom er blant de tydeligste effektene av klimaendringer. Men også de langsomme og mindre synlige endringene har stor betydning, også lokalt.

Vannet i innsjøer og langs kysten blir brunere. Isen legger seg senere og forsvinner tidligere. Havet blir varmere og surere. Varmere dager og netter gjør at små og store dyr fra kontinentet også begynner å trives i Norge. Tregrensa kryper oppover, og arter på land og i vann flytter på seg.

Klimaendringene påvirker naturen vår. Det gjør også vi mennesker. Hver dag tas valg i kommuner over hele landet som har betydning for hvor godt rustet både mennesker og natur er mot effektene av klimaendringene. Og en robust natur er en lønnsom investering for samfunnet, sier professoren vi har intervjuet i denne episoden.

Dag Olav Hessen er biolog og leder Senter for biogeokjemi i antropocén på Universitetet i Oslo. Han har skrevet bøker med titler som "Karbon – en uautorisert biografi", "Livet fra A til Å" og "Verden på vippepunktet". Vi fikk en time med biologen på en benk med utsikt over Bogstadvannet i Oslo, en solfylt men litt kjølig vårdag. Temaet var de mindre synlige endringene som skjer rundt oss, hva de har å bety for både samfunn og miljø, og hva kommunene kan gjøre for å begrense de negative effektene av det som skjer. Og det er ikke så rent lite, ifølge Dag Olav Hessen.

 

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no