Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Apr 2, 2020

Kommuner bør bygge skoler, idrettshaller og andre store bygg i massivtre, sier tredriver Kristin Vedum.

Nesten 40 prosent av Norges landarealer er dekket av skog. Og skogen driver helt naturlig fangst og lagring av klimagassen CO2. Hvert år tar skog og andre landområder i Norge til seg en mengde CO2 som tilsvarer halvparten av klimagassutslippene våre.

Karbonet bindes i treet fram til det råtner eller vi fyrer det opp i peisen. Men når vi bygger noe av treet, så holdes karbonet unna atmosfæren så lenget bygget står. Skogen kan bli et "kinderegg" som byr på bygningsmaterialer, inntekter og karbonlagring i ett og samme produkt.

I denne episoden snakker vi med Kristin Vedum, som har stillingsbeskrivelsen "tredriver i Agder". Tredriver-prosjektet er etablert av Innovasjon Norge, og er et landsdekkende nettverk av pådrivere for økt bruk av tre i store bygg. Tredrivene kan bistå kommuner og andre som vil øke bruken av tre i bygg.

Kristin Vedum leder også to kommunenettverk for økt bruk av tre i Buskerud og Vestfold/Telemark, og jobber for rådgivningsselskapet Silva Consult. Hør henne svare på spørsmål som:

  • Er det dyrere å bygge i tre enn å bygge i stål og beting?
  • Er det brannsikkert?
  • Tar det lengre tid å bygge store bygg i tre?
  • Hva kan kommunene gjøre for å øke bruken av tre i bygg?

Les mer:

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.