Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Jun 7, 2022

Gamle bygg kan både oppgraderes og bygges på i høyden, med mulighet for stor klima- og miljøgevinst framfor å bygge nytt.

I denne episoden møter du to personer som ivrer for å oppgradere gamle bygg, men med litt ulik innfallsvinkel. Begge er opptatt av at arbeidet kan gi sosiale og økonomiske fordeler i tillegg til et positivt klima- og miljøregnskap.

Åsmund Bunkholt, daglig leder i Trefokus, sier det er tusenvis av lavblokker og andre bygg rundt omkring i landet som kan bygges på i høyden. Da er grunnmuren allerede på plass og man trenger ikke ta i bruk nye arealer. Samtidig kan eksisterende bygningsmasse og fellesarealer endres og fornyes, og gis nye funksjoner.

Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, jobber for å bevare historiske bygninger, kulturminner og kulturmiljøer. Han sier det finnes rundt flere hundre tusen bygg som er mer enn 70 år gamle, og at det som regel gir et bedre klimaregnskap å oppgradere byggene framfor å rive og bygge nytt. Rehabilitering av gamle bygg kan også bidra til steds- og næringsutvikling.

Vi møtte dem i Kristiansand i forbindelse med at de holdt innlegg på Grønn praksis – en nasjonal konferanse for bærekraftig klimaomstilling, 30. og 31. mai 2022.

Dette hører du om i denne episoden:

Grønn praksis – Nasjonal arena for bærekraftig klimaomstilling https://gronnpraksis.no/program/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no